Πρόγραμμα Ακαδημίας

🌺 Ειρήνη, Αγάπη, Αρμονία

EspañolEnglish

Το Πρόγραμμα της Ακαδημίας

Περιεχόμενα Σελίδας

 1. ΕΝΟΤΗΤΑ 1 : Θεμελιώδεις Έννοιες
 2. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 : Οι Βασικές Αρχές της φιλοσοφίας της Μη-δυαδικότητας
 3. ΕΝΟΤΗΤΑ 3 : Ολιστική Πνευματική Ψυχολογία
 4. ΕΝΟΤΗΤΑ 4 : Πνευματική Ζωή και Άσκηση
 5. ΕΝΟΤΗΤΑ 5 : Αντβάϊτα Άτμα Γιόγκα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Θεμελιώδεις Έννοιες

 • Ο σκοπός της ζωής
 • Ευχαρίστηση, πόνος, ευτυχία, ευδαιμονία
 • Σκλαβιά και ελευθερία
 • Τι είναι η Μη-Δυαδικότητα, η Πνευματικότητα, η Αυτογνωσία και η Γιόγκα;
 • Πνευματική Άσκηση και Ζωή

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Οι Βασικές Αρχές της φιλοσοφίας της Μη-δυαδικότητας

 • Τι είναι η Μη-δυαδικότητα (αντβάϊτα Βεδάντα, -Advaita Vedanta)
 • Aπόλυτη Συνειδητότητα, (Θεός, Μπράμαν)
 • Η φαινομενικά ατομική Συνειδητότητα (Θεϊκός Εαυτός, Ψυχή, Πνεύμα, Άτμαν, Εαυτός, Εωτερικός Εαυτός). Η αληθινή μας φύση (Ύπαρξη ή Συνειδητότητα) είναι ειρήνη, ευδαιμονία και απόλυτη ελευθερία (χωρίς όρια) και είμαστε ήδη Αυτό. Ο Εαυτός λάμπει συνεχώς στην καρδιά μας και φωτίζει το νου μας και όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές εμπειρίες.
 • Ο φαινομενικός Εαυτός είναι σε σύνθεση Σώμα-Νους-Εγώ. Είναι η περιορισμένη από τις εγωιστικές τάσεις Συνειδητότητα (Φυσικό σώμα, ζωτική ενέργεια, νους, διάνοια, υποσυνείδητο, αιτιατό σώμα. Τα πέντε περιβλήματα ή τα τρία σώματα σύμφωνα με την Advaita Vedanta)
 • Η Σάκτι, η Μάγια, η θεϊκή ενέργεια ή δύναμη. Η ευφυής δημιουργική ενέργεια που δημιουργεί όλο το σύμπαν
 • Οι τρεις ποιότητες (gunas, Γκούνας), -sattva, rajas και tamas,
 • Τα πέντε περιβλήματα και τα τρία σώματα
Βασικές αρχές της Μη-Δυαδικότητας
 • Άγνοια (Πλάνη, Πέπλο, Τάμας)
 • Προβολή (Ράτζας)
 • Ταύτιση, Μη-ταύτιση
 • Επικάλυψη, Περίβλημα
 • Εγώ, Επιθυμία
 • Προσκόλληση, πάθος
 • Μη-προσκόλληση, απάθεια
 • Αυτεπίγνωση, επίγνωση του εαυτού σας
 • Αφύπνιση
 • Φώτιση (απελευθέρωση, αυτοπραγμάτωση)
 • Ο φωτισμένος ή απελευθερωμένος (Τζιβανμούκτα, Jinvamukta) και τα χαρακτηριστικά του.

Τα τρία σώματα

 1. Το αιτιατό σώμα / Το Anandamaya Kosha, η θήκη της ευδαιμονίας ή της ευτυχίας
 2. Το Λεπτοφυές ή Αστρικό σώμα / Η Pranamaya Kosha, το περίβλημα της ζωτικής ενέργειας, Το Manomaya Kosha, το περίβλημα του εξωτερικού νου (manas), Η Vijñanamaya Kosha, το περίβλημα της διάνοιας (Buddhi),
 3. Το φυσικό σώμα / Η Annamaya Kosha, το περίβλημα της τροφής

Τα πέντε περιβλήματα

 1. Αναμάγια Κόσα, -Annamaya Kosha, το περίβλημα της τροφής (το φυσικό σώμα)
 2. Πραναγιάμα Κόσα, -Pranamaya Kosha, το περίβλημα της ζωτικής ενέργειας (Πράνα, -Prana
 3. Μανόμαγια Κόσα, Manomaya Kosha, το περίβλημα του εξωτερικού νου, -Manas)
 4. Βιγκναμάγια Κόσα, -Vijñanamaya Kosha, το περίβλημα της διάνοιας (ο ενδιάμεσος νους, -Buddhi),
 5. Ανανταμάγια Κόσα, -Anandamaya Kosha, το περίβλημα της ευδαιμονίας (το αιτιατό σώμα)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Ολιστική Πνευματική Ψυχολογία

Οι δύο θεμελιώδεις απόψεις της ανθρώπινης φύσης μας

 • Ο αληθινός Εαυτός – Συνειδητότητα (Εαυτός, Θεϊκός Εαυτός, Ψυχή, Ουσία, Άτμαν).
 • Ο φαινομενικός Εαυτός, – Σώμα-Νους-Εγώ (Φυσικό σώμα, ζωτική ενέργεια, νους, διάνοια, υποσυνείδητο, αιτιατό σώμα)

Ο Αληθινός Εαυτός

Η ατομική Συνειδητότητα (Θεϊκός Εαυτός, Ψυχή, Πνεύμα, Άτμαν, Εαυτός, Εωτερικός Εαυτός). Η αληθινή μας φύση (Ύπαρξη ή Συνειδητότητα) είναι ειρήνη, ευδαιμονία και απόλυτη ελευθερία (χωρίς όρια) και είμαστε ήδη Αυτό. Ο Εαυτός λάμπει συνεχώς στην καρδιά μας και φωτίζει το νου μας και όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές εμπειρίες.

Ο Φαινομενικός Εαυτός

Ο φαινομενικός εαυτός συγκροτείται από

 • Το αιτιατό σώμα
 • Το Λεπτοφυές ή Αστρικό σώμα (που αποτελείται από την ζωτική ενέργεια (Πράνα) και τον Νου – το τετραπλό εσωτερικό όργανο ή όργανο, (Ανταχκαράνα).
 • Το φυσικό σώμα
Οι τρεις Ποιότητες ή Γκούνας
(Sattva-Rajas-Tamas)
 • Η Σάττβα (Sattva) είναι το φως, η αρμονία, η νοημοσύνη και διατηρεί την ισορροπία.
 • Το Ράτζας (Rajas) είναι η ενέργεια, η κίνηση, η αλλαγή, η επιθυμία, το πάθος και προκαλεί ανισορροπία.
 • Το Τάμας (Tamas) είναι η αδράνεια, η αντίσταση, το σκοτάδι και δημιουργεί αδράνεια.

Οι απόψεις το Εγώ και οι Τρείς Ποιότητες (Γκούνας)

Τα τρία γκούνας είναι οι λεπτότερες ενέργειες, ποιότητες της Φύσης που αποτελούν την ύλη, την εεργεια και τον νου. Τα gunas είναι οι ιδιότητες μέσω των οποίων ο νους εκδηλώνει και εκφράζει τις διάφορες τάσεις και λειτουργίες του.

Τα τρία γκούνας (gunas, -σάττβα, ράτζας, τάμας /sattva-rajas-tamas) υπάρχουν στο νου όλων των ανθρώπων, αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων κυριαρχούν οι Ράτζας και Τάμας, ενώ οι άνθρωποι με κατεξοχήν Σαττβικό νου είναι πολύ σπάνιοι σε αυτόν τον πλανήτη. Οι περισσότεροι άνθρωποι περνούν τις μέρες τους και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους μεταξύ ταμασικών και ρατζασικών καταστάσεων και περιστασιακά βιώνουν σαττβικές καταστάσεις. Γι’ αυτό σπάνια βιώνουν την ειρήνη, την ευτυχία και την αγάπη και σπάνια αισθάνονται ικανοποιημένοι, καθώς αυτές είναι σατβικές καταστάσεις.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Το αιτιατό σώμα

Αποτελείται από το Anandamaya Kosha, το περίβλημα της ευδαιμονίας.

Ο νους – το τετραπλό εσωτερικό όργανο (Antahkarana)

Οι 4 όψεις του νου και οι δυνατότητές του

 • Manas – εξωτερικός νους, (συναισθηματικός, σκεπτόμενος, κινητικός)
 • Buddhi – ενδιάμεσος νους, (Διάνοια, νοημοσύνη)
 • Chitta – εσωτερικός νους, (Περιορισμένη από τον νου Συνειδητότητα, το υποσυνείδητο),
 • Ahamkara – η απατηλή ταυτότητα, (Οι δύο όψεις του εγώ: το κατώτερο ρατζασοταμασικό εγώ και το ανώτερο σαττβικό εγώ.

Παρόλο που ο νους είναι ένας, έχει διαφορετικές απόψεις και επίπεδα (Μάνας, Μπούντι, Τσίτα, Αχάμκαρα) και κάθε ένα από αυτά κάνει τη δική του ξεχωριστή λειτουργία, όλα τα μέρη του λειτουργούν ως σύνολο. Εξαιτίας του Ρατζασοταμικού κατώτερου εγώ ο νους είναι ασυνείδητος, διαστρεβλωμένος και δυσαρμονικός και οι ανώτερες ικανότητές του δεν έχουν αναπτυχθεί.

Το Εγώ (Αχάκμκαρα), η φύση και οι απόψεις του

Το Εγώ (“Αχάμκαρα”) είναι αυτό που νομίζουμε ότι είμαστε και μας κάνει να έχουμε την ψευδαίσθηση ότι είμαστε το σώμα και να ζούμε ως άτομα ξεχωριστά από τους άλλους και τον Θεό και περιορίζονται από το φυσικό σώμα και το νου. Το Εγώ είναι ο παράγονταςπου προκαλεί την αίσθηση του ‘Εγώ‘ σε σχέση με το σώμα και το νου και την αίσθηση ‘Δικό μου΄ ή απλά ‘μου΄σε σχέση με τα αντικείμενα .

Εξαιτίας του εγώ (των εγωιστικών τάσεων, ενεργειών και δονήσεων) δεν βιώνουμε την ελευθερία, την ειρήνη και την ευδαιμονία της θεϊκής μας φύσης. Μπορούμε να ζήσουμε την πληρότητα του αληθινού Εαυτού μας αν είμαστε πρόθυμοι να εγκαταλείψουμε τις ψευδείς πεποιθήσεις και τις ψευδαισθήσεις του περιορισμένου εγωιστικού εαυτού μας, να διαλύσουμε τις εγωιστικές τάσεις και το εγωιστικό πεδίο ενέργειας (kama-manas), τις επιθυμίες και τα πάθη του που μας δίνουν λίγη ευχαρίστηση ή χαρά και πολύ πόνο.

Ποιες είναι οι ψευδαισθήσεις και οι ταυτίσεις που δημιουργεί το εγώ

Οι παράγοντες που προκαλούν τις ψευδαισθήσεις:
Η ταύτιση,
η προβολή,
η επικάλυψη,
η φαντασία,
η έλλειψη αυτεπίγνωσης,
η έλλειψη προσοχής και
η έλλειψη διάκρισης.

Οι απόψεις του εγώ σε σχέση με τα τρία Γκούνας

 • Το σαττβικό ή ανώτερο εγώ
 • Το ρατζασοταμασικό ή κατώτερο εγώ

Οι απόψεις του εγώ σε σχέση με τα οχήματα της ύπαρξής μας

Το εγώ ταυτίζεται με το σώμα, τον νου, την καρδιά, τις αισθήσεις και την διάνοια (νοημοσύνη) λειτουργεί ως το:

 • Σωματικό εγώ,
 • Ζωτικό-συγκινησιακό Εγώ,
 • Νοητικό εγώ
 • Διανοητικό εγώ

και αντίστοιχα γινόμαστε:

 • Ο Δρων ταυτιζόμενοι με το σώμα,
 • Ο Απολαμβάνων, ο Πάσχων, ο Αισθανόμενος ταυτιζόμενοι με τον συγκινησιακό νου (εξωτερική και εσωτερική καρδιά),
 • Ο Σκεπτόμενος ταυτιζόμενοι με τον νου και την διάνοια,
 • Ο Αντιλαμβάνων και ο Παρατηρητής. Ταυτιζόμενοι με τις αισθήσεις, το σώμα, τον αοσθητηριακό νου (Μάνας), την διάνοια και τη Συνειδητότητα) γινόμαστε ο Αντιλαμβανόμενος και ο Παρατηρητής των αισθητηριακών αντικειμένων και των ψυχολογικών δομών
Οι ψυχολογικές δομές

(επιθυμία, εγωιστικές τάσεις, πρότυπα, προγραμματισμός, συναισθήματα, παρορμήσεις, πεποιθήσεις…)

 • Απομνημονευμένες αισθητηριακές εντυπώσεις, φαντασία, σκέψεις, συναισθήματα
 • Οι συνειρμοί ή συσχετισμοί,
 • Επιθυμία, πάθος, απληστία,
 • Παρορμήσεις
 • Ταύτιση, προβολή,
 • Προσκόλληση, εθισμός.
 • Τα ζεύγη των αντιθέτων. Η φύση τους, οι πτυχές τους και οι μηχανισμοί του
 • Τα συναισθήματα. Τι είναι, πώς λειτουργούν, διαχείριση των συναισθημάτων, διάλυση των αρνητικών ή κατώτερων συναισθημάτων.
 • Οι εγωιστικές τάσεις (στα Σανσκριτικά Samskaras και Vasanas). Πώς δημιουργούνται, αναπτύσσονται και ενδυναμώνονται. Η εμπειρία, η ταύτιση, η καταγραφή, η κλιμάκωση του νου,
 • Προγραμματισμοί, νοητικά, συναισθηματικά πρότυπα και συνήθειες (νοητικές, συναισθηματικές, σωματικές),
 • Οι πεποιθήσεις, η σημασία και τα αποτελέσματά τους. Διερεύνηση όλων των πεποιθήσεων και αλλαγή των λανθασμένων, επιβλαβών και περιοριστικών πεποιθήσεων με αληθινές και ωφέλιμες.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Η Ζωτική Ενέργεια (Πράνα)

Η ζωτική ενέργεια ζωογονεί την ύλη. Χωρίς πράνα δεν υπάρχει ζωή. Το σώμα και ολόκληρο το σύμπαν κινούνται και λειτουργούν χάρη στη ζωτική ενέργεια. Γι’ αυτό υπάρχουν παραδόσεις που θεωρούν το πράνα ανώτερο ή πιο σημαντικό από τον νου.

Οι δύο όψεις του πράνα

Το ψυχικό και το φυσικό πράνα. Το φυσικό πράνα παρέχει την ενέργεια για όλες τις σωματικές ενέργειες και λειτουργίες και το λεπτοφυές ψυχικό πράνα παρέχει την ενέργεια για όλες τις ψυχολογικές λειτουργίες.

Η Σεξουαλική ενέργεια

Η σεξουαλική ενέργεια είναι η πιο θεμελιώδης έκφραση της κοσμικής ενέργειας, διότι χάρη σε αυτήν γεννιέται και υπάρχει ολόκληρο το σύμπαν. Στο σώμα μας έχει επίσης έναν πολύ σημαντικό ρόλο, ο οποίος είναι η αναπαραγωγή του είδους και η εμπειρία της ηδονής.

Αλλά η σεξουαλική ενέργεια είναι πολύ σημαντική και για την πνευματική ανάπτυξη. Η διατήρηση και ο μετασχηματισμός της σεξουαλικής ενέργειας είναι απαραίτητη για την επίτευξη της απελευθέρωσης.

Τα 7 τσάκρας και η Σάκτι-κουνταλίνι
 • Πρώτο: Muladhara ή Ριζικό τσάκρα.
 • Δεύτερο: Swadisthana ή ιερό τσάκρα.
 • Τρίτο: Manipura ή τσάκρα του ηλιακού πλέγματος.
 • Τέταρτο: Anahatha ή τσάκρα της καρδιάς.
 • Πέμπτο: Visudda ή τσάκρα του λαιμού.
 • Έκτο: Ajna ή τσάκρα του τρίτου ματιού.
 • Έβδομο: Sahasrara ή στέμμα ή τσάκρα του φωτός, (κυριολεκτικά, “λωτός με χίλια πέταλα”).

Nadis (ενεργειακά κανάλια)

 • 72.000 Nadis
 • Αγιουρβεδικοί και βελονιστικοί μεσημβρινοί
 • Τα σημαντικά nadis: Ida-Pingala, Sushumna και Brahmanadi.

Οι τρεις βιοενέργειες (doshas στα σανσκριτικά)

 • Βάτα, Vata (αέρας, χώρος)
 • Πίττα, Pitta (φωτιά, νερό)
 • Κάφα, Kapha (γη, νερό)

Οι τρεις λεπτοφυείς ενέργειες

 • Ότζας (Ojas)
 • Τέτζας (Tejas)
 • Λεπτοφυές Πράνα (Prana)
Το Φυσικό Σώμα

Το φυσικό σώμα είναι η βάση, ο υποδοχέας που επιτρέπει σε όλες τις κοσμικές ενέργειες και στην Ψυχή να λειτουργούν μέσω αυτού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το σώμα ονομάζεται ναός του Θεού. Το φυσικό σώμα γεννιέται, αναπτύσσεται, αλλάζει, αποσυντίθεται και πεθαίνει.

 • Τα 5 αισθητήρια όργανα (μάτια, αυτιά, μύτη, γλώσσα, δέρμα)
 • Τα πέντε όργανα δράσης (χέρια, πόδια, γλώσσα, γεννητικά όργανα, πρωκτός)
 • ‘Ολα τά φυσικά όργανα
 • ‘Ολα τα συστήματα λειτουργίας (αναπνευτικό, πεπτικό, καρδιακό, νευρικό, ορμονικό, κ.λπ.)

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 4
Πνευματική Ζωή και Άσκηση (Sadhana)

 • Τι είναι και σε τι συνίσταται η πνευματική ζωή και άσκηση
 • Τα κύρια μονοπάτια της γιόγκα: 1. Κάρμα Γιόγκα, 2. Μπάκτι Γιόγκα, 3. Ράτζα Γιόγκα και 4. Γκιάνα Γιόγκα
 • Προετοιμασία και εξαγνισμός του νου και ο τελικός στόχος της πρακτικής
 • Η μέθοδος της Αντβάϊτα Άτμα Γιόγκα – Η διπλή προσέγγιση

Η Πνευματική Ζωή και άσκηση στοχεύει στην προετοιμασία του νου για να διαλογιστεί και να επιτύχει το Νιρβικάλπα Σαμάντι, κατά το οποίο το εγώ διαλύεται εντελώς και ο νους συγχωνεύεται με τη Συνειδητότητα και φτάνει στη φώτιση.

Για να μπορέσουμε να διαλογιστούμε σταθερά και βαθιά και να συνειδητοποιήσουμε τον θεϊκό Εαυτό, χρειάζεται ένας σατβικός νους, απαλλαγμένος από πάθη, προσκολλήσεις και επιθυμίες και πολύ πολύ αδύναμες εγωιστικές τάσεις.

Έτσι, η πρακτική έχει ως κύριο στόχο της τον εξαγνισμό του νου, την αύξηση του σάττβα και την εξάλειψη του ράτζας και του τάμας από τον νου, την εξάλειψη των επιθυμιών, των προσκολλήσεων και των εγωιστικών τάσεων. Αυτή η διαδικασία θα έχει ως αποτέλεσμα έναν νου αρμονικό, ήρεμο, γαλήνιο, αποσπασμένο, σταθερό, διαυγή, οξυδερκή, ευφυή και συγκεντρωμένο. Ένας τέτοιος νους είναι ικανός να κατανοήσει σωστά τις διδασκαλίες για το Είναι και τον απατηλό εαυτό και ικανός για βαθιά έρευνα, διαλογισμό και Νιρβικάλπα σαμάντι μέσω του οποίου θα επιτύχουμε την απελευθέρωση (φώτιση, αυτοπραγμάτωση).

Οι στόχοι και ο τελικό σκοπός της πνευματικής ζωής και άσκησης

 • Ο εξαγνισμός του σώματος, της ζωτικής ενέργειας, της σεξουαλικής ενέργειας, του νου (4 όψεις, μάνας, μπούντι, τσίττα, εγώ) και του αιτιατού σώματος,
 • Ο μετασχηματισμός του νου και της ζωτικής και σεξουαλικής ενέργειας,
 • Η εξάλειψη του ράτζας και τάμας από τον νου και η αύξηση του σάττβα. Η μετατροπή του νου μας σε καθαρό σάττβα,
 • Η εξάλειψη των εγωιστικών τάσεων, των προσκολλήσεων, των επιθυμιών και των αρνητικών συναισθημάτων,
 • Η διερεύνηση των πεποιθήσεών μας και η εγκατάλειψη ψευδών και περιοριστικών πεποιθήσεων και η αντικατάστασή τους με πεποιθήσεις ευθυγραμμισμένες με την αλήθεια
 • Η ανάπτυξη των αρετών και των ικανοτήτων της καρδιάς και του νου. Ανοιχτότητα, προσαρμοστικότητα, κοινή λογική, απλότητα, πρακτικότητα. Αγάπη, αφοσίωση, ενσυναίσθηση, ευγένεια, καλοσύνη, συμπόνια, γενναιοδωρία, θάρρος, αυτοπεποίθηση, πίστη, αποδοχή, αυτοεκτίμηση, υπομονή, συνοχή, ειλικρίνεια, υπομονή, επιμονή, ανθεκτικότητα, επιμονή, αντοχή.
 • Η ανάπτυξη της συγκέντρωσης, της δύναμης της θέλησης, της διάκρισης (διάκριση μεταξύ αληθινού και ψεύτικου, σωστού και λάθους, του Εαυτού και του μη Εαυτού), της απάθειας (αδιαφορία για τις αισθητηριακές απολαύσεις και εμπειρίες) και της αταραξίας (γαλήνη, γαλήνη ανάμεσα στα ζεύγη των αντίθετων),
 • Η δημιουργία θετικών συνηθειών (σωματικών, νοητικών συναισθηματικών) και θετικών στάσεων,
 • Το σταμάτημα των ταυτίσεων και των προβολών,
 • Να ζείτε συνειδητά από στιγμή σε στιγμή όλη την ημέρα. Να είστε σε εγρήγορση και να είστε σε αυτεπίγνωση, αυτοπαρατήρηση, αυτοανακάλυψη, να σταματήσετε τις ταυτίσεις και να εξαλείψετε τις εγωιστικές τάσεις από στιγμή σε στιγμή,
 • Παράδοση στον Θεό, ανάπτυξη της στάσης του να είσαι εργαλείο του Θεού.
 • Ανάπτυξη της εμπιστοσύνης, της πίστης, της αγάπης και της αφοσίωσης στον Θεό,
 • Εξάσκηση της αυτοέρευνας για να διακρίνουμε τον αληθινό μας Εαυτό (Συνειδητότητα, Ύπαρξη, εσωτερικός σιωπηλός χώρος), από τα περιβλήματα, τον νου και το εγώ
 • Εξάσκηση του διαλογισμού και της Αυτοέρευνας καθημερινά με συνέπεια, προκειμένου να εδραιωθούμε στον Εαυτό, να διευκολύνουμε την αφύπνιση και να επιτύχουμε τη φώτιση ή την απελευθέρωση που είναι ο τελικός στόχος της ζωής μας και του πνευματικού μας ταξιδιού.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Οι τρεις πυλώνες της Πνευματικής ζωής και Άσκησης

 1. Προγραμματισμένη πρακτική στο σπίτι
 2. Η πρακτική από στιγμή σε στιγμή
 3. Μια καλά οργανωμένη σαττβική ζωή
Η προγραμματισμένη πρακτική στο σπίτι
Το καθημερινό πρόγραμμα άσκησης

Η γνώση για τον προγραμματισμό ενός καθημερινού προγράμματος άσκησης.
Γνώση και ικανότητα για τον καθορισμό στόχων και στρατηγικών.
Προγραμματισμός πρωινών και βραδινών πρακτικών, πρακτική από στιγμή σε στιγμή καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, σχεδιασμός στρατηγικής και στόχων και εφαρμογή στην πρακτική.

Γνώση των πρακτικών, των μεθόδων και των πειθαρχιών. Πώς γίνονται, για ποιο λόγο γίνονται, ποια είναι τα οφέλη. Εφαρμογή πρακτικών, μεθόδων κ.λπ.

Μεθοδολογία για να κάνουμε αλλαγές και να πετύχουμε τους στόχους μας

Μεθοδολογία για να επιτύχουμε τους στόχους μας

Τα μέσα για την επίτευξη των στόχων της πρακτικής και της πνευματικής ζωής

Τα μέσα είναι το καθημερινό πρόγραμμα, οι πρακτικές, οι πειθαρχίες, οι τεχνικές, οι μέθοδοι, οι ασκήσεις, μια καλά οργανωμένη σατβική ζωή. Επισημαίνω ότι η επίτευξη ενός στόχου βοηθάει στην ευκολότερη επίτευξη άλλων. Για παράδειγμα, ο εξαγνισμός του νου βοηθά στην ανάπτυξη των αρετών, των ανώτερων ικανοτήτων του νου και στον βαθύ διαλογισμό.

Θεμελιώδεις πνευματικές πρακτικές και μέθοδοι

Διαλογισμός και Αυτοέρευνα

Να είσαι προσεκτικός και σε εγρήγορση από στιγμή σε στιγμή, να έχεις επίγνωση του Εαυτού (αυτεπίγνωση) αυτοπαρατήρηση, αυτοδιερεύνηση, διαλογισμός, στοχασμός, μελέτη βιβλίων, παρακολούθηση βίντεο, παρακολούθηση Σάτσανγκ, ενδοσκόπηση, πρακτικές για τη διάλυση των εγωιστικών τάσεων (επιθυμίες, παρορμήσεις, προσκολλήσεις, εθισμοί, αρνητικά συναισθήματα, νοητικά συναισθηματικά πρότυπα), Κάρμα Γιόγκα, προσευχή, ενσυνείδητη διατροφή, ασάνες Χάθα Γιόγκα, πραναγιάμα, αφοσίωση, επανάληψη του ονόματος του Θεού και των μάντρας (Τζάπα Νάμα και Τζάπα μάντρα), ψαλμωδία μάντρα (Κίρταν), παράδοση στον Θεό, η αποδοχή και η συγχώρεση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Η άσκηση από στιγμή σε στιγμή

Στόχοι και πρακτικές που σχετίζονται με την άσκηση
από στιγμή σε στιγμή.

Η εγρήγορση, η αυτογνωσία (επίγνωση της εσωτερικής σιωπής), η αυτοπαρατήρηση (παρατήρηση των σκέψεων, των συναισθημάτων κ.λπ.), η επανάληψη του ονόματος του Θεού ή ενός μάντρα (japa nama και japa mantra), η προσευχή, ο έλεγχος των αισθήσεων και του νου, η αναγνώριση, η παρατήρηση, η ηρεμία και η διάλυση των εγωιστικών τάσεων που εκδηλώνονται (παρορμήσεις, συναισθήματα, σκέψεις, επιθυμίες), η μη ταύτιση με το νου, η διακοπή των ταυτίσεων με τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις παρορμήσεις κ.λπ. εξαγνισμός του νου, η εμβάθυνση στη σιωπή.

Σαττβική καλά οργανωμένη ζωή

Ημερήσια ατζέντα.

Προϋποθέσεις και ιδιότητες για την επίτευξη
των στόχων της άσκησης και της απελευθέρωσης

Υψηλά κίνητρο, φλογερή δίψα για την αλήθεια, πρακτικό-ανοιχτό-ευέλικτο μυαλό, κοινή λογική, προσαρμοστικότητα, εφευρετικότητα, ξεκάθαροι στόχοι, σχέδιο, στρατηγική, οργανωμένη δράση, δέσμευση, συνέπεια, ειλικρίνεια, σταθερή αποφασιστικότητα, θέληση, αυτοπεποίθηση, πίστη, διάκριση, ψυχραιμία, απόσπαση, υπομονή, επιμονή, καρτερία, αντοχή, επιμελής συστηματική συνεχής πρακτική, αξιολόγηση σχεδίου δράσης, επαναξιολόγηση, αλλαγές, βελτιώσεις.

Εμπόδια και το ξεπέρασμα τους
 1. Συχνά ή κοινά εμπόδια που μας εμποδίζουν να εφαρμόσουμε το καθημερινό πρόγραμμα και τις πρακτικές, να επιτύχουμε τους στόχους και να υλοποιήσουμε αυτό που έχουμε σχεδιάσει.
  Το πρώτο εμπόδιο είναι το τάμας και οι εκφράσεις του: τεμπελιά, αναβλητικότητα, αντίσταση, αυτοδικαιολόγηση, ανειλικρίνεια, υποκρισία, λανθασμένη αντίληψη, λανθασμένη κατανόηση, βλαβερές συνήθειες
 2. Η διαδικασία για την υπέρβαση των εμποδίων. Ακολουθούμε μια διαδικασία για να βρούμε τα μέσα και τις λύσεις για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να πετύχουμε τους στόχους μας.
 3. Προϋποθέσεις και ιδιότητες για να ξεπεραστούν τα εμπόδια: υψηλό κίνητρο, πρακτικός- ανοιχτός- ευέλικτος νους, κοινή λογική, προσαρμοστικότητα, εφευρετικότητα, σαφείς στόχοι, σχέδιο, στρατηγική, οργανωμένη δράση, δέσμευση, συνοχή, ειλικρίνεια, αποφασιστικότητα, ενθουσιασμός, θέληση, αυτοπεποίθηση, υπομονή, επιμονή, επιμονή, αντοχή, επιμελής και συστηματική συνεχής πρακτική, αξιολόγηση σχεδίου δράσης, επαναξιολόγηση, αλλαγές, βελτιώσεις.

Μεθοδολογία για να επιτύχουμε τους στόχους μας

Ο υποψήφιος και το μονοπάτι

Οι διδασκαλίες, η γνώση και οι δάσκαλοι είναι ουσιαστικοί παράγοντες που μας βοηθούν να απαλλαγούμε από τον ψυχολογικό πόνο και να ζήσουμε ελεύθεροι και ευτυχισμένοι.

Αλλά ο πιο σημαντικός παράγοντας είστε εσείς. Κανείς δεν μπορεί να κάνει το μονοπάτι για εσάς. Κανείς δεν μπορεί να ασκηθεί για εσάς και η πρακτική δεν θα ευδοκιμήσει χωρίς πίστη, αφοσίωση, θέληση και σταθερή αποφασιστικότητα, χωρίς να εφαρμόσετε τις διδασκαλίες και να κάνετε τις πρακτικές με επιμονή, ενδιαφέρον και προσοχή. Είναι απαραίτητο να κάνετε ό,τι μπορείτε με το σώμα, την καρδιά και τον νου μέχρι να απαλλαγείτε από όλες τις ψευδαισθήσεις και τις τάσεις του εγώ και να ζείτε συνεχώς την ειρήνη, την αγάπη και την αιώνια ευδαιμονία της θείας Συνειδητότητας που είναι η αληθινή σας φύση.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ


Our Activities

Meetings – Services – Programs – Academy – Calendar