Αντβάϊτα Άτμα Γιόγκα

🌺 Ειρήνη, Αγάπη, Αρμονία

EnglishEspañol

Ο σκοπός της ζωής

Η αυτοπραγμάτωση (απελευθέρωση, φώτιση) είναι ο κύριος σκοπός της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή, η συνειδητοποίηση ότι είμαστε αιώνια Ύπαρξη και Συνειδητότητα και όχι το σώμα και ο νους που λανθασμένα πιστεύουμε ότι είμαστε και η εδραίωση μας στη σιωπηλή παρουσία της Συνειδητότητας.

Ο αληθινός μας Εαυτός* (Συνειδητότητα, Άτμαν) είναι αιώνια Ύπαρξη-Συνειδητότητα-Ευδαιμονία (Σατ-Τσιτ-Ανάντα* στα σανσκριτικά, διαβάστε τα σχόλια στο τέλος της σελίδας), μη-δυαδικός (Αντβάιτα*) χωρίς μορφή και πέρα από τον χρόνο, τον χώρο και την αιτιότητα.

Συνειδητοποιώντας ότι είμαστε η πάντα ελεύθερη, ειρηνική και μακάρια Συνείδηση (Άτμαν) εκπληρώνονται οι βαθύτερες προσδοκίες μας για ελευθερία, πληρότητα, αθανασία, άνευ όρων αγάπη, ειρήνη και ευτυχία χωρίς όρια (ευδαιμονία, μακαριότητα). Σε πλήρη συνειδητή ένωση με το Είναι μας, είμαστε ελεύθεροι από κάθε πόνο και ζούμε αβίαστα και χωρίς διακοπή την αιώνια ειρήνη, ευδαιμονία και ελευθερία και εκφράζουμε τις θεϊκές ποιότητες στον κόσμο (ειρήνη, αγάπη, αρμονία, σοφία, δημιουργικότητα και ομορφιά).

Αντβάϊτα Άτμα Γιόγκα – Η διπλή προσέγγιση

Μετά από 30 περίπου χρόνια εμπειρίας δημιούργησα μια ολιστική μέθοδο άσκησης την οποία ονομάζω Αντβάϊτα Άτμα Γιόγκα – η διπλή προσέγγιση (Advaita Atma Yoga – The double approach).

Είναι μια μέθοδος βασισμένη στις διδασκαλίες της Αντβάϊτα Βεδάντα (Η φιλοσοφία της μη-δυαδικότητας), των κύριων μορφών Γιόγκα (Μπάκτι Γιόγκα -Γιόγκα της Λατρείας, Γκιάνα Γιόγκα -Γιόγκα της Γνώσης, Ράτζα Γιόγκα -Βασιλική Γιόγκα ή του Διαλογισμού και Κάρμα Γιόγκα -Γιόγκα της Δράσης) και διδασκαλίες μεγάλων πνευματικών δασκάλων. Στην μέθοδο περιλαμβάνονται παραδοσιακές πρακτικές και μέθοδοι, πρακτκές που προήλθαν από την πολύχρονη άσκηση και εμπειρία μου, καθώς επίσης και πρακτικές από μοντέρνους δασκάλους της αυτογνωσίας και της αυτοθεραπείας.

Η Αντβάϊτα Άτμα Γιόγκα λαμβάνει υπόψη της τη διαδικασία των οκτώ βημάτων της Ράτζα Γιόγα* (Raga Yoga) καθώς και τις ιδιότηττες που πρέπει να αναπύξει ένας μαθητής της Αυτογνωσίαςσύμφωνα με την Σάντανα Τσατουστάγια* (Sadhana Chatustaya) της Γκιάνα Γιόγκα* (Jnana Yoga), αλλά προσεγγίζει αυτές τις διδασκαλίες πνευματικής άσκησης με έναν τρόπο που τον ονομάζω ‘Διπλή προσέγγιση‘.

Ονομάζω αυτή τη μέθοδο ‘Η διπλή προσέγγιση’, διότι από την αρχή του εσωτερικού ταξιδιού η άσκηση στρέφεται ταυτόχρονα προς δύο κατευθύνσεις: την διερεύνηση, την ανάπτυξη και την μεταμόρφωση του κατώτερου μας εαυτού και την έρευνα, αναγνώριση και σύνδεση με τον αληθινό μας Εαυτό (Συνειδητότητα, Άτμαν).

Από την αρχή της εξάσκησης εφαρμόζονται πρακτικές και μέθοδοι για την διερεύνηση, τον εξαγνισμό, τον μετασχηματισμό και την ανάπτυξη του κατώτερου εαυτού (σώμα, πράνα -ζωτική ενέργεια, συναισθήματα, νους, διάνοια) και μέθοδοι και πρακτικές για να ανακαλύψουμε, αναγνωρίσουμε και συνειδητοποιήσουμε τον αληθινό Εαυτό μας. Να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή ότι είμαστε η Συνειδητότητα και όχι το σώμα και ο νους που απλά είναι όργανα έκφρασης της Συνειδητότητας.

Η διπλή προσέγγιση‘ είναι ένας οικιστικός και ισορροπημένος τρόπος άσκησης για να επιτευχθεί η εσωτερική μεταμόρφωση και η συνειδητή ένωση με το Είναι μας (Συνειδητότητα, Άτμαν).

Όπως ένα πουλί χρειάζεται δύο φτερά για να πετάξει, έτσι κι εμείς  χρειαζόμαστε και την αρμονική ανάπτυξη της κατώτερης φύσης μας και την συνειδητή επαφή με την θεϊκή ουσία μας (Είναι, Συνειδητότητα, Άτμαν) για να ολοκληρώσουμε το ταξίδι μας προς το φως, την ειρήνη, την αγάπη, την πληρότητα, την ελευθερία και την ευδαιμονία της αιώνιας Αλήθειας. 

Η εργασία που αφορά τον κατώτερο εαυτό μας

Σε σχέση με τον κατώτερο εαυτό ο στόχος είναι να γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν το σώμα, οι αισθήσεις, το πράνα (ζωτική ενέργεια), τα συναισθήματα, ο νους και η διάνοια, να τα εξαγνίσουμε από τις εγωιστικές ενέργειες και τάσεις, να δημιουργήσουμε αρμονία σε όλα τα επίπεδα, να μετασχηματίσουμε τις ενέργειές μας και να αναπτύξουμε τις ανώτερες ικανότητες του πράνα, της καρδιάς, του νου και της διάνοιας.

Όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης ύπαρξης είναι αλληλένδετα και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Ως εκ τούτου, η δουλειά που κάνουμε σε κάθε ένα από αυτά έχει αντίκτυπο και σε όλα τα άλλα. Ο εξαγνισμός του σώματος και της ζωτικής ενέργειας για παράδειγμα διευκολύνει τον εξαγνισμό των συναισθημάτων και του νου και το αντίστροφο. Η ανάπτυξη μιας ικανότητας ή αρετής διευκολύνει την ανάπτυξη όλων των άλλων αρετών. Μόνο ο αληθινός μας Εαυτός (Συνειδητότητα) δεν επηρεάζεται από τα άλλα επίπεδα της ύπαρξής μας, αλλά είναι αυτός που επηρεάζει όλα τα άλλα και διευκολύνει αποφασιστικά τον εξαγνισμό, την εξισορρόπηση και την ανάπτυξή τους.  

Αυτή η διαδικασία εξαγνισμού και αυτομεταμόρφωσης γίνεται με διάφορες μεθόδους και τεχνικές που σχετίζονται με όλες τις πτυχές της ύπαρξής μας, τη φυσική, τη ζωτική, τη συναισθηματική, τη νοητική, τη διανοητική και την αιτιατή.

Μερικές από τις σημαντικές πρακτικές είναι η αυτοέρευνα, η αυτοπαρατήρηση με απόσπαση και διάκριση, ο έλεγχος των αισθήσεων, η τροφή του νου και των αισθήσεων με τις κατάλληλες (σατβικές) εντυπώσεις, σωστή διατροφή, σατβική διαβίωση, μελέτη, πραναγιάμα, ασάνες της Χάθα γιόγκα, Χράνι γιόγκα, στοχασμός, διαλογισμός, αυτοανάλυση, ενδοσκόπηση, Τζάπα νάμα, προσευχή, κίρταν, αφοσίωση, μελέτη, μετασχηματισμός της σεξουαλικής ενέργειας. Με αυτές τις πρακτικές καθαρίζεται ο νους και αναπτύσσονται οι ανώτερες ικανότητες της καρδιάς και του νου.

Τρία επίπεδα εξαγνισμού και εναρμόνισης

Όλη η διαδικασία της πνευματικής ανάπτυξης και ένωσης με το Είναι (Γιόγκα) είναι μια προετοιμασία του εσωτερικού οργάνου, του Νου δηλαδή, ώστε να είναι σε θέση να ασκήσει αποτελεσματικά την αυτοέρευνα, το διαλογισμό και το σαμάντι. Μόνο ένας αγνός, σατβικός, απαθής, με διάκριση, αποσπασμένος, εσωστρεφής, συγκεντρωμένος, γαλήνιος νους μπορεί να αντανακλά καθαρά τη Θεϊκή Συνείδηση και να εκφράζει τις θεϊκές ποιότητες στον κόσμο (ειρήνη, αγάπη, αρμονία, σοφία, δημιουργικότητα και ομορφιά).

Σχόλιο
Το εσωτερικό όργανο λέγεται στα σανσκριτικά λέγεται Ανταχκαράνα και έχει τέσσερις βασικές απόψεις ή επίπεδα (manas (εξωτερικός νους), buddhi (διάνοια, ενδιάμεσος νους), ahamkara (εγώ) και chitta (εσωτερικός ή υποσυνείδητος νους).

Δεδομένου ότι το πιο δύσκολο μέρος της πνευματικής διαδικασίας είναι ο εξαγνισμός του κατώτερου εαυτού και δεδομένου ότι το σώμα, το πράνα, η σεξουαλική, η ενέργεια, ο νους, η καρδιά και η διάνοια είναι αλληλένδετα και αλληλοσυνδεόμενα μεταξύ τους, (το ένα επηρεάζεται από τη λειτουργία των άλλων), η Advaita Atma Yoga θεωρεί “τον εξαγνισμό των τριών επιπέδων”, ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο ή μέθοδο για τον εξαγνισμό και την εναρμόνισή τους.

Πρόκειται για μια ολιστική διαδικασία εξαγνισμού και άσκησης που γίνεται ταυτόχρονα σε τρία επίπεδα.

 • Στο επίπεδο της ζωτικής ενέργειας του σώματος (το φυσικό πράνα και το ψυχικό πράνα).
 • Στο επίπεδο του Νου (Manas, Buddhi, Chitta).
 • Στο επίπεδο της Συνειδητότητας που βρίσκεται στο κέντρο όλων των πρακτικών.

Για να επιτευχθεί αυτή τη διαδικασία καθαρισμού, προτείνεται μια ποικιλία τεχνικών και μεθόδων που καθιστούν αυτή τη διαδικασία αποτελεσματική και επιταχυνόμενη. Φυσικά, ο πιο σημαντικός παράγοντας στο πνευματικό ταξίδι είναι ο ασκών και όχι οι μέθοδοι ή οι τεχνικές καθεαυτές. Καμία πρακτική από μόνη της δεν μπορεί να δώσει σημαντικά αποτελέσματα- είναι η επιθυμία, το κίνητρο, η πρόθεση, η πίστη και η αυτοπεποίθηση, η στάση, η ειλικρινής συνεχής και έντονη πρακτική του ασκούμενου, με υπομονή και επιμονή που φέρνει τα σημαντικά αποτελέσματα και την επιτυχία. 

Η Θεϊκή Μητέρα ή Σάκτι (Ενέργεια, δύναμη)

Κάθε πνευματική διαδικασία, (ο εξαγνισμός, η μεταμόρφωση και η ανάπτυξη ανώτερων ικανοτήτων) είναι έργο της ευφυούς δύναμης της Θεϊκής Σάκτι, ακόμη και αν δεν το γνωρίζουμε ή δεν έχουμε συνείδηση αυτού. Όλες οι εξαγνιστικές και μεταμορφωτικές πρακτικές, καθώς και όλες οι πρακτικές που σχετίζονται με την αληθινή μας φύση ( Συνειδητότητα ή Άτμαν), είναι δυνατές χάρη στη Θεϊκή Μητέρα ή Σάκτι, την ευφυή δύναμη του σύμπαντος. 

Δεδομένου ότι η Θεϊκή Σάκτι είναι η ευφυΐα, η ενέργεια και η δύναμη πίσω από τη μεταμόρφωσή μας, προτείνεται να συνδεθούμε με τη Θεϊκή Σάκτι και να την επικαλεστούμε για να μας βοηθήσει να εξαγνίσουμε και να μεταμορφώσουμε την κατώτερη φύση μας και να φωτίσουμε το νου και τη διάνοιά μας.

Υπάρχει μια ποικιλία πρακτικών που σχετίζονται με τη Θεϊκή Μητέρα με τις οποίες μπορούμε να καθαρίσουμε και να μεταμορφώσουμε την κατώτερη φύση μας καθώς και να ενεργοποιήσουμε τις ανώτερες ικανότητες του πράνα, του νου, της διάνοιας και των κέντρων συνειδητότητας (τσάκρας). 

Οι κύριες πρακτικές με την Θεϊκή Μητέρα είναι: προσευχές, απαγγελία μάντρας, απαγγελία ύμνων, απαγγελία των θείων ονομάτων Της, τραγούδι των Σάκτι μάντρα (Κίρταν), η τελετή φωτιάς (Γιάγκνα), η Σούρια γιόγκα ή το ατένισμα του Ήλιου, μετασχηματισμός της σεξουαλικής ενέργειας μέσω ειδικών πρακτικών που περιλαμβάνουν μάντρα και πραναγιάμα.

Η προσήλωσή μας στην Θεϊκή Μητέρα είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από πίστη και εμπιστοσύνη στη δύναμη, την καθοδήγηση και την προστασία Της μέχρι το τελικό βήμα της απελευθέρωσης.

Το έργο που σχετίζεται με τον αληθινό μας Εαυτό (Συνειδητότητα)

Σε σχέση με τον αληθινό μας Εαυτό (Άτμαν, Συνειδητότητα, ουσία) ο στόχος είναι να αναγνωρίσουμε την ουσία ή τη θεϊκή μας φύση, να ζήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο συνδεδεμένοι με την ουσία μας, να διευκολύνουμε την αφύπνιση και τελικά να εδραιωθούμε στον αληθινό μας Εαυτό. 

Για να πετύχουμε σε αυτή την προσπάθεια, προτείνονται διάφορες μέθοδοι και τεχνικές, όπως η μελέτη της βιβλίων σχετικά με τη φύση του αληθινού Εαυτού μας, ο στοχασμός, η ενατένιση, η αποδέσμευση ή η αποταύτιση από το νου, η παρατήρηση με διάκριση για να διακρίνουμε (μεταξύ του Εαυτού και του μη-Εαυτού), η αυτοέρευνα και ο διαλογισμός. Όλα αυτά μας βοηθούν να αναγνωρίσουμε τον αληθινό Εαυτό μας (Άτμαν), να αναπτύξουμε την αυτοεπίγνωση και τελικά να ξυπνήσουμε και να εδραιωθούμε ως επίγνωση. 

Η ανάπτυξη της Αυτεπίγνωσης, από την αρχή του εσωτερικού ταξιδιού θεωρείται ως ένα κρίσιμο μέρος της πρακτικής όχι μόνο επειδή ζούμε συνειδητοί και ευθυγραμμισμένοι με την αληθινή μας φύση, αλλά και επειδή μας βοηθάει να αποταυτιστούμε από τον συγκινησιακό και σκεπτόμενο νου και να αναπτύξουμε την αποσπασμένη αυτοπαρατήρηση, η οποία είναι ένα απαραίτητο βήμα στη διαδικασία της ανακάλυψης και της διάλυσης των εγωιστικών τάσεων, των επιθυμιών και του εγώ.

Θεωρώντας την υγεία ως σημαντικό παράγοντα ευεξίας και πνευματικής ανάπτυξης αναφέρονται επίσης οι αρχές και οι εφαρμογές της αγιουρβεδικής καθώς και οι μέθοδοι φυσικής θεραπείας, με στόχο τη διατήρηση της καλής σωματικής υγείας και ζωτικότητας και την αποκατάσταση της ψυχολογικής αρμονίας και ισορροπίας. Η καλή υγεία και η ψυχολογική αρμονία αποτελούν τα θεμέλια για την ατομική και κοινωνική ευημερία καθώς και για την αυτοπραγμάτωση.

Διαβάστε για το πρόγραμμα της Ακαδημίας

Γλωσσάριο

Αντβαΐτα: Αντβαΐτα σημαίνει Όχι δύο. Αυτή η ιδέα υποδηλώνει τη μη δυαδική φύση του αληθινού μας Εαυτού (Συνειδητότητα, Άτμαν) και την ταυτότητά του με τον παγκόσμιο Εαυτό ή Συνειδητότητα (Μπράμαν). Δεν υπάρχουν δύο Συνειδητότητες ή Εαυτοί, ο Συμπαντικός Εαυτός και ο ατομικός Εαυτός. Υπάρχει μόνο ένας Εαυτός αδιαίρετος και καθολικός και φαίνεται να είναι ατομικός λόγω της σύνδεσής του με τον ανθρώπινο νου και το πέπλο της άγνοιας που καλύπτει την αληθινή του φύση.

Άτμαν: Άτμαν ονομάζεται ο αληθινός μας Εαυτός, ο οποίος είναι ταυτόσημος με τον Παγκόσμιο Εαυτό που ονομάζεται Μπράμαν. Το “Ayam Atma Brahma”, (Ο ατομικός Εαυτός-Άτμαν είναι ένα και το αυτό με το απόλυτο -Μπράμαν), είναι ένα από τις μεγάλες ρήσεις (mahavaykas) των Ουπανισάδων που δηλώνουν την ταυτότητα του Άτμαν με το Μπράμαν.

Γιόγκα: Σημαίνει ένωση με τον αληθινό Εαυτό ή τον Θεό. Ονομάζουμε Γιόγκα τη συνειδητοποίηση ότι είμαστε ένα με τον Θεό, αλλά ονομάζουμε επίσης Γιόγκα τη διαδικασία για την επίτευξη αυτής της συνειδητοποίησης της ενότητας ή της ταυτότητας με τον Θεό. Τα κύρια μονοπάτια της γιόγκα είναι τα εξής: Κάρμα Γιόγκα, Ρλατζα Γιόγκα, Μπάκτι Γιόγκα και Γκιάνα Γιόγκα.

Σατ-Τσίτ-Ανάντα (Sat-chit-ananda):

Σατ σημαίνει η Αλήθεια ή Ύπαρξη απόλυτη, αυτό που υπάρχει στην αιωνιότητα, που δεν παύει ποτέ να υπάρχει..

Τσιτ σημαίνει Απόλυτη Συνειδητότητα ή Επίγνωση. Το Άτμαν είναι αυτόφωτο ή αυτοσυνείδητο, επομένως δεν χρειάζεται κανέναν άλλο παράγοντα για να γνωρίσει τον εαυτό του.

Ανάντα σημαίνει απόλυτη ευδαιμονία. Η ίδια η φύση του Άτμαν είναι Ευδαιμονία χωρίς όρια.

Ράτζα Γιόγκα ή Αστάνγκα Γιόγκα*:

Τα οκτώ βήματα της Ράτζα Γιόγκα: 

 • Γιάμα,
 • Νιγιάμα,
 • Ασάνα,
 • Πραναγιάμα,
 • Πρατυαχάρα,
 • Συγκέντρωση,
 • Διαλογισμός,
 • Σαμάντι.

Γιάμα – Yama 

Το Γιάμα είναι το θεμέλιο της Γιόγκα και αποτελείται από την πρακτική των 

 • Ahimsa (μη-βία),
 • Satya (φιλαλήθεια, ειλικρίνεια), 
 • Asteya (μη κλοπή), 
 • Brahmacharya (αγαμία, αποχή από το σεξ, στη σκέψη, το λόγο και την πράξη)
 • Aparigraha (μη-κατοχή πλούτου).

Το Νιγιάμα είναι η τήρηση των πέντε κανόνων:

 • Saucha (εσωτερική και εξωτερική καθαρότητα και αγνότητα), 
 • Santosha (εσωτερική ικανοποίηση), 
 • Tapas (Αυτοπειθαρχίες, λιτότητα),
 • Svadhyaya (μελέτη πνευματικών βιβλίων και επανάληψη των Μάντρας) 
 • Ishvara-Pranidhana (λατρεία του Θεού και παράδοση στον Θεό).

Η Σαντάνα Τσατούσταγια της Γκιάνα Γιόγκα*: 

Η Σαντάνα Τσατούσταγια -Sadhana Chatushtaya- ή τα τέσσερα μέσα για την απελευθέρωση ή τα τέσσερα είδη πνευματικών πρακτικών, αποτελεί προϋπόθεση για τον υποψήφιο στο μονοπάτι της Γκιάνα Γιόγκα (Βεδάντα), αλλά και για οποιδήποτε σύστημα ανάπτυξης προς την θέωση. Τα τέσσερα μέσα είναι τα εξής: 

1. Βιβέκα, Viveka-διάκριση μεταξύ Sat (πραγματικό) και Asat (μη πραγματικό).

2. Βεϊράγκια, Vairagya – απόσπαση ή αδιαφορία για τις αισθησιακές απολαύσεις εδώ και στο μέλλον.

3. Οι 6 αρετές (Σάντ Σάμπατ, Shad Sampat ): (α) Σάμα, Sama – γαλήνη του νου μέσω της εξάλειψης των εγωίκών τάσεων (Βασάνας, Vasanas). (β) Ντάμα, Dama – έλεγχος των αισθητηρίων οργάνων. (γ) Uparati – αφοσίωση, αποκήρυξη όλων των έργων (Σαννιάσα). (δ) Τιτίκσα, Titiksha – Αντοχή στις δυσκολίες και στις αντιξοότητες. (ε) Σράντα, Sraddha – πίστη στις γραφές και στα λόγια του Γκουρού. (στ) Σαμαντάνα, Samadhana – συγκέντρωση του νου, ισορροπία του νου.

4. Μουμουκσούτβα, Mumukshutva-έντονη λαχτάρα για απελευθέρωση.

Ο μαθητής (της Γκιάνα γιόγκα) που είναι προικισμένος και με τα τέσσερα αυτά προσόντα συνεχίζει κάτω από την καθοδήγηση ενός συνειδητοποιημένου σοφού με Σραβάνα (Ακρόαση, μελέτη των διδασκαλιών), Μανάνα (Στοχασμός πάνω στις διδασκαλίες) και Νιντίντιασάνα (Διαλογισμός πάνω στο Άτμαν).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ


Our Activities

Προγράμματα – Ακαδημία – Ημερολόγιο